Tập huấn quản trị thông tin điện tử và website giáo dục

Tháng Tám 18, 2015 9:34 sáng

Ngày 18/8/2015 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Chợ Đồn tổ chức lớp tập huấn cho các trường Mầm non về quản trị thông tin điện tử và website giáo dục.

IMG20150818091530

Hình ảnh tai lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã hướng dẫn các trường mầm non quản lý website của trường mình, chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./.