Liên hệ

Trường Mầm non Tân Lập

Địa chỉ: Xã Tân Lập – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Phan Thị Thuỷ – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại: DĐ: 01665356269 

  Email:c0tanlap.pgdchodon@backan.edu.vn